You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
 
 
Ecmel Berk Canlıer dbbb608480
ci: Remove old jars before building
2 years ago
examples Experimenting with require() and a standard library 2 years ago
gradle/wrapper Ilk commit 2 years ago
src/main build: Use git commit SHAs for versions 2 years ago
.gitignore Reformat 2 years ago
.gitlab-ci.yml ci: Remove old jars before building 2 years ago
CHANGELOG.md Bilgi ekle 2 years ago
LICENSE Lisans ekle 2 years ago
README.md docs: Yeni dökümentasyon linki 2 years ago
build.gradle.kts build: Use git commit SHAs for versions 2 years ago
gradle.properties Ilk commit 2 years ago
gradlew Ilk commit 2 years ago
gradlew.bat Ilk commit 2 years ago
settings.gradle Ilk commit 2 years ago

README.md

Leopar (alpha)

Lua kullanan bir Skript alternatifi Leopar daha günlük kullanıma hazır değildir.

Indir

Şu anki test sürümünü buradan indirebilirsiniz.

Neden Leopar

Kolay

Leopar, 15 dakikada öğrenebileceğiniz ve Garry's Mod, Roblox, WoW, ComputerCraft gibi bir çok yerde kullanılan bir dil olan Lua'yı kullanmaktadır.

Artı olarak, kullanabileceğiniz çoğu metod, Java ile aynıdır, ve bu sayede internette olan bir çok Java yardımından yararlanabilirsiniz, çünkü:

Java'nın tüm gücünü kullanabilirsiniz

Leopar'ın size verdiği çoğu obje, direkt olarak Bukkit'ten gönderilmektedir, bu yüzden Java ile yapabileceğiniz çoğu şeyi, Leopar ile de yapabilirsiniz.

Dökümentasyon

Dökümentasyonu https://leopar.gitlab.io adresinde bulabilirsiniz

Örnekler

Örnekleri examples/ klasöründe bulabilirsiniz